середа, 11 січня 2017 р.

Дистанційне навчання


Хімія 11 клас
Тема: Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

До початку XIX століття багато вчених вважало, що органічні речовини можуть утворюватися тільки в живих організмах за допомогою «життєвої сили». Такі ідеалістичні погляди вчених називали віталістичними. Вони гальмували розвиток органічної хімії як науки. В першій половині XIX століття було синтезовано ряд органічних речовин, таких як сечовину, цукристу і жироподібну  речовини. Після цього появилася загальновизнана можливість синтезувати й інші речовини. У наш час майже немає таких сполук, яких неможливо було б синтезувати. Синтетична органічна хімія подарувала людству величезну кількість речовин, яких не існує в природі. До того ж, значно дешевших порівняно з виділеними із природної сировини. Тепер синтезовано багато органічних речовин, не тільки тих, які зустрічаються у природі, а й тих, яких у  природі немає, але які є конче потрібні людині в житті та її виробничій діяльності. Це може стосуватися, наприклад, численних пластмас, різних видів каучуку необхідних сучасному транспорту; вибухових речовин; лікарських препаратів, синтез вітамінів, ферментів, гормонів; виробництво засобів боротьби із шкідниками в сільському господарстві; всіляких барвників, які перевершують за  яскравістю відтінків природні. У наші дні особлива роль належить органічній хімії в розробці методів добування речовин, які замінюють такі харчові продукти, як жири, масло, олію. Виробництво штучних і синтетичних волокон, штучної шкіри необхідних для текстильної помисловості та багато іншого.


Д/з § 13 впр3-7

9 клас

Тема: Вуглеводи.Метан

Алкани. Метан -  найпростіша органічна сполука. Будова молекули метану, його властивості

Найпростішою органічною речовиною є метан, молекулярна формула якого CH4. Атом Карбону утворює з атомами Гідрогену чотири ковалентних одинарних зв’язків.

Д/з §20 впр.7-10 

Дистанційне навчання

10 клас

Тема: Підгрупа Нітрогену


Дистанційне навчання

Хімія 7 клас

Тема: Повітря , його склад
Повітря — це природна однорідна суміш газоподібних
неорганічних речовин азоту, кисню, інертних газів,
вуглекислого газу, парів води та в невеликій кількості
деяких інших речовин.

Д/з §15, впр1-5

Дистанційне навчання


Хімія  8 клас

Тема: Кількість речовини.  Моль — одиниця кількості речовини.   Число Авогадро

Кількість речовини — це фізична величина, що визначається числом структурних частинок (атомів, молекул, йонів тощо),  які містяться в даній порції речовини.
Моль — це така кількість речовини, яка містить стільки частинок (атомів, молекул, йонів та ін.), скільки міститься атомів у нукліді  Карбону -12  масою 0,012 кг (12 г).

Вивчивши цю тему, ти будеш:
  • розуміти зміст понять:  кількість речовини; моль; число Авогадро;
  • називати одиницю вимірювання кількості речовини та характеризувати її;
  • навчишся :  здійснювати розрахунки з використаннямз азначених понять;
  • зможеш визначити число молекул води в одній столовій ложці, число атомів Натрію в 1 кг кухонної  солі.
Д/з § 24 впр.1-3