четвер, 31 січня 2013 р.

Практична робота №1. Дослідження властивостей речовин основних класів неорганічних сполук (частина друга)

Завдання №6. Як, використовуючи розчин вапняної води, можна довести, що вуглекислий газ, який ти вдихаєш, є кислотним оксидом?

Завдання №7. Порівняй відношення до нагрівання лугів і нерозчинних основ.

Завдання №8. Порівняй відношення до кислот розчинних і нерозчинних основ.


Завдання №9. Досліди, чи можуть дві різні солі вступати між собою в реакцію обміну. Зазнач умови, що необхідні для такої реакції.

Завдання №10. Досліди хімічні властивості: а) хлоридної кислоти;

б) сульфатної кислоти;

в) натрій гідроксиду;

Фараонові змії з кальцій глюконату.

Факультативні заняття

Реакція нейтралізації

Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук (частина перша)

Завдання №1. Тобі видано два метали - магній у вигляді порошку і залізо у вигляді дротинки. Добудь оксиди цих металів, використовуючи їхню властивість сполучатися з киснем повітря, зазнач колір утворених оксидів.

Дослід №153

Завдання №2. Користуючись виданими реактивами (купрум (ІІ) сульфат і натрій гідроксид), добудь купрум (ІІ) гідроксид і доведи, що ця речовина є основою.

Завдання №3. Доведи кислотні властивості сульфатної кислоти.Завдання №4. Здійсни взаємодію кальцій оксиду іх хлоридною кислотою. Які властивості кальцій оксиду характеризує це перетворення?

Завдання №5. Здійсни реакцію нейтралізації розчину сульфатної кислоти розчином натрій гідроксиду. Який реактив ще необхідний, аби довести, що реакція відбулась і розчин у пробірці - нейтральний?

вівторок, 29 січня 2013 р.

Готуємось до уроків з неорганічної хімії

Готуємось до ЗНО

Відеолекції з неорганічної хімії

Для уроків з природознавства

До уроків з природознавства

четвер, 24 січня 2013 р.

Михайло Васильович Ломоносов

Дослід 3. Взаємодія розчину мідного купоросу з лугом


Дослід 2. Добування вуглекислого газу і взаємодія його з вапняною водою

Практична робота "Фізичні та хімічні явища"

Дослід 1. Окиснення міді киснем повітря

вівторок, 15 січня 2013 р.

Практикум з розв'язування задач з генетики та молекулярної біології

Дослід. Відновні властивості амоніаку.


Дослід. Хімічні властивості солей амонію.


Дослід 2. Розчинення амоніаку у воді.


Дослід 3. Взаємодія амоніаку з гідроген хлоридом.


субота, 5 січня 2013 р.


Молекулярна біологія.  ДНК РНК

1. На фрагменті одного ланцюга ДНК. Нуклеотиди розміщені в такій послідовності:
А-А- Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т- А-Т.  а) нарисуйте схему структури дволанцюгової молекули ДНК,  б) поясніть, якою властивістю ДНК ви користувалися,  в) визначте довжину    нанометрах)  цього фрагмента  ДНК, г) скільки (у %) міститься кожного виду нуклеотидів, д) визначте молекулярну масу  фрагмента ДНК.
2. В молекулі ДНК виявлено 880 гуанілових  нуклнотидів, що складає 22% від загальної кількості нуклеотидів цього фрагмента ДНК. Визначте  а) процентний склад нуклеотидів, б) скільки міститься інших нуклеотидів, в) визначте молекулярну масу  фрагмента ДНК, г) чому дорівнює довжина фрагмента ДНК.
3. Скільки і яких видів вільних нуклеотидів необхідно для редуплікації ДНК, в якій кількість  А= 600 тис., а   Г=2400 тис.

      Именная реакция. Реакция Вагнера

          Дата рождения: 
          9 декабря 1849
          Место рождения: 
          Казань
          Дата смерти: 
          27 ноября 1903 (53 года)
          Место смерти: 
          Варшава
          Страна: 
          Российская империя
          Научная сфера: химия
          Место работы: 
          Варшавский университет
          Альма-матер: 
          Казанский университет
          Научный руководитель: 
          А. М. Зайцев, А. М. Бутлеров, А. Меншуткин
          Известен как:  Открыл реакцию Вагнера, камфеновую                                                                 перегруппировку 1-го рода


Детство и юность

Дедом Егора Егоровича Вагнера был Август Вагнер, фармацевт из Восточной Пруссии. В поисках счастья молодой Август отправился в далекую Россию, в город Казань, где он открыл собственную аптеку. Дела его шли хорошо, чему в немалой мере способствовали высокая квалификация и личное обаяние. Спустя несколько лет работы Август стал состоятельным человеком и женился на местной девушке из немецкой семьи. Брак был счастливым, но недолгим – Август Вагнер скоропостижно скончался, оставив жене сына Егора и дочь Марию.