неділя, 19 січня 2014 р.

Творча група

Анкета для вчителів творчої групи школи

Підготовка до ЗНО

До уроку природознавства в 5 класі
Корисна інформація для учнів

вівторок, 14 січня 2014 р.

Досліди з ацетилсаліциловою кислотою

Практична робота в 11 класі. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти


Телурий


До уроку природознавства. Пісня про материки Землі


До уроку природознавства. Колообіг води


Відео 3


Відео 2


Відео 1. Оксфордская відео енциклопедія від А до Я, наприклад: атом, вода, водень, кисень, кислоти, клітина тощо


До урока природознавства до теми "Земля - планета Сонячної системи"З чого складається повітря?

Агрегатний стан речовини


До урока природознавства


План роботи МО вчителів хімії, біології,

неділя, 12 січня 2014 р.

Географічні карти

Інтерактивний глобус

Сонячні та місячні затемнення

Рухи Землі. Пори року.

середа, 1 січня 2014 р.

Уроки химии в 8 классе
Основні та другорядні навчальні предмети:
Хімія, біологія, екологія…
Вік учнів, клас:
8 клас
Стислий опис проекту:
Проект здійснюють учні 8 класу згідно програми з хімії
Учні працюють в групах, використовують експериментальні дослідження води, ведуть пошукову роботу.
Продуктом діяльності учнів є, створення презентацій, буклету, веб-сайту.
Питання проекту:

Ключове питання:
Чи знаємо ми, яку тайну зберігає ця дивовижна стихія і в той же час цей звичайний природний оксид?
Тематичні питання:
1) Вода  - всьому господиня?
2) Не всяка водиця для пиття годиться?
3) Ціну води дізнають-ся тоді, коли висихають джерела?
Змістові питання:
1.    Хто вперше спростував  уявлення про воду як про просту речовину?
2.    Який склад має вода та яка будова її молекули?
3.    Який хімічний склад природної води?
4.    До якого складу сполук відноситься вода?
5.    Як назвати воду за систематичною номенклатурою?
6.    Яке значення води : для рослин, тварин, грибів, людини і який вміст води в живих організмах?
7.    Які фізичні властивості води, її аномальні  властивості?
8.    Які властивості має вода як природний розчинник?
9.    З якими речовинами реагує вода?
10.   Які основні джерела забруднення  води і визначити речовини-забруднювачі природної води?
11.  Чи бережемо ми цю “земну коштовність”  і чи підтримуємо  її чистоту?
План вивчення теми:
Вставляється новий шаблон (його повинні видати)
План впровадження:
Дається шаблон, його треба заповнити.
Ці два документи завантажити на Google-диск, дати доступ та посилання, додати до проекту.
Навчальні цілі:
Узагальнити знання про воду, як про найпошире-ніший  природний оксид на Землі.
    Розширити уявлення про властивос-ті води, її роль в природі, значення в житті людини.
    Сформувати в учнів уявлення про джерела забруднення гідросфери, можливий вплив     хімічних забруднювачів на здоров'я людей.
Діяльність вчителя:
До початку проекту вчитель розробляє план впровадження,анкету чи опитувач, інструкції та рекомендації. Розробляє буклет про метод проектів на тему для батьків.
Перше завдання:
Вчитель показує вступну презентацію та ставить перед учнями Ключове запитання. Це спонукає учнів до обговорення та пропонування ідей що до відповідей на запитання. Учні працюють з таблицями. Під час обговорення запитань необхідно сформувати групи, врахувати зацікавленість учнів тим, чи іншим аспектом майбутнього проекту.

Перед початком роботи вчитель:
- обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право;
- пояснює як правильно оформити список використаних джерел;
- навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті;
- нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті
- знайомить з критеріями оцінювання майбутніх продуктів проекту (презентацій, буклету,сайтів)
Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Для роботи над експериментами вчитель розробляє чіткі інструкції та проводить інструктаж з виконання правил Т/Б.
Наступні заняття
Учні збираються в малих групах, обговорюють свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження,опрацьовують отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, буклет,сайт.
Підсумкове заняття
Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет або сайт. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів.
Діяльність учнів:
На першому уроці вивчення теми учні переглядають учительську презентацію,заповнюють таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над вирішенням проблеми. До того, як учні почнуть працювати над своїм напрямком роботи зі створення презентацій, буклету, сайту. Вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. В процесі роботи учні отримують диференційні завдання. На останньому занятті проводиться перевірка отриманих знань. Після захисту проекту проходить саморефлексія учнів та вчителя.
Хімія для учнів


ХИМИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 


 С помощью  учебника можно не только начинать изучение химии "с нуля", но и повторять предмет для подготовки к серьезным экзаменам - для этого в книге предусмотрено три уровня. Со временем на этой страничке появится продолжение учебника и отдельный задачник по химии. 


Разделы книги:

Оглавление

А также приложения:


Словарь терминов


Периодическая таблица Д.И.Менделеева


Длинная форма Периодической таблицы


Таблица электроотрицательностей элементов


Электронные конфигурации элементов с 1 по 36


элементов с 37 по 70


элементов с 71 по 104


Таблица растворимости


Молекулярные массы (округленные)


Домашняя олимпиадаВітаю Вас з роком дерев'яного, синього Коня.

Нехай він принесе  велетенське здоров'я і фантастичну удачу.

Нехай  зникнуть всі  печалі, а ви попливете в морі щастя.

Бажаю  завжди знаходити вірний шлях і залишати після себе помітний слід.