четвер, 28 листопада 2013 р.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ МАН

ОБЛАСНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР МАН

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА ПРОФІЛЬНА ШКОЛА МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Завдання з хімії

Моніторинг 5 клас Я і Україна

Моніторинг 5 клас Я і Україна

Демо-урок

середа, 13 листопада 2013 р.

Якісна реакція на багатоатомні спирти


Спирти

Насичені одноатомні спирти

Нуклеофільне заміщення в спиртах

Фізичні властивості спиртів

Окиснення спирту до альдегіда


Основні класи неорганічних сполук

19 способів добування солей

Хімічні властивості кислот

Розповідь про основи


Реакції йонного обміну, що перебігають до кінцявівторок, 12 листопада 2013 р.

Моніторинг - 2013

Міністерство освіти і науки України спільно з Національною академією педагогічних наук України з 12 листопада до 12 грудня 2013 року проводять моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі серед усіх учнів 5-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Основою моніторингового дослідження є точні масові педагогічні вимірювання, що повинні забезпечити об’єктивне оцінювання досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його відповідності запланованим результатам і нормам навчання, визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти змістового наповнення навчальних предметів тощо.

Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з’ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:

― які знання здобули учні з тих чи інших предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?

― який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів?

― чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?

― чи вміють знаходити нестандартні рішення в процесі розв’язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв’язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?

― чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?

― чи навчилися учні застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?

понеділок, 11 листопада 2013 р.

Організація моніторингу 2013 (10 клас)